Tack för detta året!
Teamsida för Infanteriets Abborrekonto
Teaminformation
Teamnamn: Infanteriets Abborrekonto
Startnummer: 277
Instagram: @Infanteriets Abborrekonto
Teammedlemmar
David Wänstrand
Fredrik Eriksson Ax
Mikael Jellinek
Statistik
Längsta borren: 42 cm
Big 5: 189 cm
Teamets inrapporterade Big 5
Rapporteringsdatum Inrapporterad längd Gå till rapport
2023-11-05 11:56:33 42 cm Visa rapport
2023-11-04 14:53:27 39 cm Visa rapport
2023-11-04 12:52:54 37 cm Visa rapport
2023-11-04 14:56:49 36 cm Visa rapport
2023-11-05 11:42:13 35 cm Visa rapport
Bli medlem du med